Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Op Abrahams Auto-Elektro Aggregatenverhuur aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn altijd de Algemene voorwaarden van J. Abrahams Auto-Elektro Agregaten verhuur van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel Tilburg en op verzoek verkrijgbaar. De complete versie van de algemene voorwaarden is te hier te downloaden.

Huuropdrachten moeten schriftelijk en/of per e-mail tijdig bevestigd worden.

Genoemde prijzen zijn altijd exclusief BTW.
J. Abrahams Auto-Elektro Aggregatenverhuur materiaal kent bij diverse producten tarieven afhankelijk van het aantal draaiuren. Bij terugname van het materiaal en/of tussentijds wordt de facturatie aangepast aan het werkelijk gemaakte aantal draaiuren.

Levering

Klik hier om de leveringsvoorwaarden te downloaden