Huurvoorwaarden

Algemeen

Op Abrahams Auto-Elektro /Aggregatenverhuur aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn altijd de Algemene Huurvoorwaarden van J. Abrahams Auto-Elektro/ Aggregaten verhuur van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer Van Koophandel Tilburg en op verzoek verkrijgbaar.

De complete versie van de huurvoorwaarden is te hier te downloaden.